Tehtävänimike

Osastonsihteeri

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 02941
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Haettavana erikoissairaanhoidon tulosalueella päivystysalueella

1. Osastonsihteerin toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde
2. Osastonsihteerin määräaikainen työsopimussuhde ajalle 12.11.2018 – 31.1.2019

Osastonsihteerin työssä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja huomioiden asiakas- ja potilaslähtöinen toiminta, sekä yhteistyötaitoja moniammatillisessa tiimissä työskenneltäessä. Työ päivystysalueella on kolmivuorotyötä.

Lisätiedot: Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Kari Kiviharju, p. 044 417 3262, ylihoitaja Maijaterttu Tiainen, p. 044 417 3971 ja palvelupäällikkö Jaana Kankkunen, p. 044 417 3452. Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Ehdot: Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva keskiasteen ammattitutkinto, terveydenhuollon osastonsihteeri tai vastaava aiempi tutkinto sekä riittävä työkokemus terveydenhuollon sihteerin tehtävistä. Odotamme hakijalta lääketieteellisen ammattisanaston tuntemusta sekä hyvää tietoteknistä osaamista, Effica-potilastietojärjestelmän tuntemus luetaan eduksi.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja todistus tartuntatautilain 48 § mukaisesta rokotesuojasta.
Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella. Toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Työ aloitetaan sopimuksen mukaan.
Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakeminen: Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 26.10.2018 kello 14.00 mennessä. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.