Tehtävänimike

Kunnossapitomestari

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 02866
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

SAVONLINNAN KAUPUNKI kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä julistaa uudelleen haettavaksi vakituiseen virkaan

KUNNOSSAPITOMESTARIA

Tekniseen toimialaan kuuluva kunnallistekniset palvelut vastaa liikenneväylien ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Kunnossapitomestarin tehtäviin kuuluu pääasiassa itäisen alueen (Kerimäki, Punkaharju, Savonranta) liikenneväylien ja yleisten alueiden sekä vesihuoltoverkoston kunnossa- ja ylläpitotyön johtaminen sekä toimintojen kehittäminen. Kunnossapitomestari huolehtii henkilöstön ja kaluston turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta käytöstä sekä toimii kantakaupungin kunnossapitomestarin ja kunnossapitopäällikön sijaisena sekä osallistuu varallaolojärjestelmään.

Vaatimukset: Virkaan valittavalta edellytetään tie- ja vesirakennus, louhinta- ja maanrakennus tai yhdyskuntatekniikan linjan teknikon, insinöörin tai insinöörin (AMK) tutkintoa sekä kokemusta väylien ja yleisten alueiden sekä vesihuoltoverkoston kunnossapito- ja ylläpitotyöstä.

Lisäksi arvostamme hyviä tietoteknisiä taitoja sekä hyvää yhteistyökykyä.

Ehdot: Savonlinnan kaupunki tarjoaa vastuullisen ja itsenäisen tehtävän sekä mahdollisuuden kehittää yksikön toiminta- ja työskentelymenetelmiä. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydenti-lastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakeminen: Hakemukset jätetään osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin liitetään kelpoisuutta osoittavat todistukset skannattuna tai kopiot niistä toimitetaan osoitteeseen Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala/Pirjo Salmi, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Kuoreen merkintä: ”Kunnossapitomestari”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon.

Hakuaika päättyy 10.9.2018 kello 12.00.

Lisätietoja antaa: Kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen, 044 417 4625