Farmaseutti- Saimaalle.fi
Tehtävänimike

Farmaseutti

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 04385
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Tukipalveluiden tulosalueella Lääkehuollossa

FARMASEUTIN toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde

Farmaseuttimme on muuttanut perheineen toiselle paikkakunnalle ja etsimme hänen tilalleen joukkoomme uutta vakinaista farmaseuttia.

Farmaseutti työskentelee sairaala-apteekissa, perusterveydenhuollon tulosalueella kuntoutusosastoilla sekä Sosterin vanhainkodeissa ja kotihoidossa. Sairaala-apteekissa työnkuva on monipuolinen käsittäen lääkkeiden toimitusta osastoilla ja asiakaspalvelua, koneellista annosjakelua, solunsalpaajien käyttökuntoon saattamista sekä aseptista ja galeenista lääkevalmistusta. Osastotyössä työnkuva painottuu kliiniseen työhön, lääkitysarviointeihin moniammatillisessa tiimissä kuntoutusosastoilla, osastojen hoitohenkilökunnan koulutuksiin ja lääkehuollon auditointikäynteihin sekä Sosterin toimipisteissä että puitesopimuspalvelutaloissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistetun farmaseutin pätevyys. Työn hoitamiseksi sinulla tulee olla käytössäsi oma auto.

Työ aloitetaan sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Haettavana 20.9.2019 klo 14.00 mennessä

Lisätiedot Apteekkari Riitta Miettunen p. 044 417 3215 ja proviisori Eija Ihanainenp. 044 417 3420. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Tutustu myös www.sosteri.fi/yhteystiedot/hallinto-ja-tukipalvelut/sairaala-apteekki/