Tehtävänimike

Farmaseutti

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 03002
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Haettavana Tukipalvelujen tulosalueella, Lääkehuollossa

FARMASEUTIN

toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde

Sosteri hakee sairaala-apteekin aktiiviseen ja nuorekkaan iloiseen joukkoonsa kokoaikaista sairaala-apteekissa työskentelystä ja lääkevalmistuksesta innostunutta ja kiinnostunutta farmaseuttia. Olemme muuttaneet uusiin moderneihin tiloihin tänä vuonna.

Kaikki sairaala-apteekissa työskentelevät farmaseutit ovat mukana farmaseuttien työnkierrossa. Työtehtävät ovat monipuoliset ja vaihtuvat työkierron mukaisesti lääketoimitus, koneellinen annosjakelu, solunsalpaajien käyttökuntoon saattaminen ja lääkevalmistus (aseptinen sekä galeeninen).

Odotamme sinulta kykyä ja halua oppia uusia asioita, hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta työkuvan suhteen sekä reipasta asennetta erilaisiin työtehtäviin tarttumisessa. Perehdytämme uudet työntekijät työtehtäviimme, joten ota reippaasti vastaan haaste uusista työtehtävistä ja lähetä hakemuksesi.

Ehdot: Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys. Kokemus sairaala-apteekissa työskentelystä katsotaan eduksi. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.
Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Hakeminen: Hakemukset toimitetaan 21.11.2018 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätiedot: Lisätietoja antavat sairaala-apteekkari Riitta Miettunen, p. 044 417 3215, proviisori Hanna Vuorikari p. 044 417 3281 ja proviisori Eija Ihanainen p. 044 417 3420. Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi.