Tehtävänimike

Erikoistuva lääkäri, sisätaudit

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 03240
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Haettavana 31.1.2019 klo 14.00 mennessä Savonlinnan keskussairaalassa, erikoissairaanhoidon tulosalueella

ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN

määräaikainen virkasuhde

  •  sisätaudit, sisätautien yksikössä, kaksi (2 kpl)

Tehtävä Erikoistuva lääkäri

Työn luonne Kokoaikatyö

Työsuhteen kesto Määräaikainen

Työ alkaa Sopimuksen mukaan

Vaatimukset Palkka määräytyy Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja ISSHP:n paikallisen sopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää myös oman palkkatoiveen. Virkojen täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virat täytetään sopimuksen mukaan. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes valittu on valintapäätöksestä tiedon saatuaan 30 päivän kuluessa ilmoittanut kirjallisesti ottavansa tehtävän vastaan sekä esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan, mikä sisältää työnantajan edellyttämän tartuntatautilain 48 §:n mukaisen arvion soveltuvuudesta tehtävään sekä huumetestin.

Ehdot Kelpoisuusehtona virkoihin on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, ja osastonylilääkärin virkoihin erikoislääkärin pätevyys tehtävään soveltuvalla erikoisalalla. Viroissa on kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 14.00

Hakeminen Hakuilmoituksen voi jättää sähköisesti Kuntarekryn kautta tai alla olevaan osoitteeseen. Hakemukseen, joka on julkinen asiakirja (JulkL 7 §) tulee liittää CV/ansioluettelo ja jäljennökset niistä opinto- ja työtodistuksista, joihin hakija haluaa vedota. Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Alkuperäiset todistukset tulee esittää pyydettäessä. Hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna tai kirjaamo@sosteri.fi. Kuoreen merkintä haettavasta tehtävästä. Sähköpostitse lähetetyn hakemuksen liitteiden tulee olla PDF-muodossa.

Lisätiedot vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen p. 044 417 3620, sähköposti: jaana.luukkonen@sosteri.fi

Tutustu myös www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoistuva-laakari-210985/?r=5